Babits-est

I. Esztergom, Elõhegy
1924-1938: a "Holt proféta" feltámadása
Babits Mihály Jónás könyve címû mûvét elmondja: Bánffy György Kossuth-díjas színmûvész.
A bevezetõt összeállította: Nagyfalusi Tibor.
Közremûködik: Maronka Csilla és Horányi László színmûvészek

II. Sudár Annamária és a Misztrál együttes
Az együttes új mûsora a száz esztendõvel ezelõtt, 1908 januárjában indult korszakos jelentõségû folyóirat, a Nyugat tiszteletére.

augusztus 9. (szombat) 20.00 óra
Belépõdíj: 500 Ft