Táncos magyarok

A mûsor a magyar tánchagyomány kialakulásának és továbbélésének útját járja be. A történeti Magyarország területét jelentõ Kárpát-medence egyes régióiban ezek a réges-régi divatokból származó táncok, dallamok még ma is élnek. Apáról fiúra szállva a paraszti szájhagyomány õrizte meg õket, mivel nálunk csak az õ közösségeik élhették túl a történelmi viharok pusztulásait. A néprajzi gyûjtõk (Vikár Béla, Kodály Zoltán és Bartók Béla) munkája nyomán kialakuló kép világossá tette, hogy ez a Kárpát-medencében felgyûjtött hagyományanyag az európai múlt tükre is egyben. Az elsõ részben az együttes eredeti környezetében, korhû viseletekben idézi fel történelmi táncainkat. A második részben a történeti leírásokból ismert táncok megváltozott, immár paraszti közegbõl viharzanak elénk, hogy a legújabb idõk divatja szerint a városi fiatalok táncházaiban éledjenek újjá.
Az elõadás helyszíne: Mindszenty tér


augusztus 10. (vasárnap) 20.30 óra