A kolozsvári bíró

Mátyás király Balázs Csongor szh.
Kolozsvári bíró Hodu József
Beatrix királyné Kara Tünde
Göndör, fõhajdú Gajdacsi Pál szh.
Söndör, hajdú Szabó Lajos szh.
Péter, legény Vadász Gábor
Panna, a mátkája Bányai Ágota szh.
Öreg paraszt Szõke Pál
Bábszínészek Csortán Erzsébet
Berta János
Tatai ZsoltSúgó: Árdelán Lászlóné
Ügyelõ: Csipke Sándor
Zenei vezetõ: Gulyás Levente
Látvány: Lenkefi Zoltán
Rendezõasszisztens: Fehér Tímea
Rendezõ: Greifenstein János

A Békéscsabán élõ és alkotó szerzõpáros az ismert történetet meséli el Mátyás királyról és a kolozsvári bíróról, sok humorral, a reneszánsz kor zenéjét a mai hangzásokkal ötvözõ, pergõ ritmusú, kedves dalokkal. A történet érdekessége, hogy az igazságos Mátyás mellett megjeleníti Beatrix királyné alakját, szeretetteljes házastársi vetélkedést ajánl a bölcs király nejének az igazságosztás terén. Természetesen itt is csak "az igazság" és Mátyás gyõzhet.